Further Information

ABS Clearing-House: https://absch.cbd.int/

Act on Genetic Resources: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160393

Convention on Biological Diversity: https://www.cbd.int/

Declare user manual (Word document)

EU’s ABS site: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/legislation_en.htm

EU's Genetic Resources Decree No 511/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0511

EU's Implementation Decree No 2015/1866: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R1866

EU’s application legislation for users of genetic resources: http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1472552100449&text=2016/5337&scope=EURLEX&type=quick&lang=fi

Instruction leaflet for users of genetic resources in Finland (Word document)

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture:  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf

Nagoya Protocol: https://www.cbd.int/abs/text/

Register of genetic resources (import notifications): https://geenivararekisteri.ymparisto.fi/geenivararekisteri/

Finnish reports

Erkki J. Hollo: Nagoyan pöytäkirjan geenivarojen saatavuutta ja hyödyn jakamista koskevat sääntelytarpeet luonnonvaraisten sekä maa- ja metsätalouden geenivarojen hyödyntämisessä (pdf) [The need for regulation concerning the access and sharing of benefits of genetic resources in Nagoya Protocol in the utilisation of genetic resources both in the wild and in agriculture and forestry]

Tuula Honkonen: Nagoyan pöytäkirjan kansallisen voimaansaattamisen edellyttämät vähimmäisvaatimukset Suomen kannalta (pdf) [The minimum regulations in Finland required by the national implementation of the Nagoya Protocol]

Fitzgerald, Heli; Ruohonen-Lehto, Marja; Lohtander-Buckbee, Katileena: Suomen arvokkaat geenivarat.  Reports of the Finnish Environment Institute 26/2015. (‘Valuable Finnish genetic resources’)